WZDW na międzynarodowej konferencji o diagnostyce nawierzchni

Ponad sto osób wzięło udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej diagnostyki stanu nawierzchni i zarządzania utrzymaniem dróg, która odbyła się 18 i 19 września br. w niemieckim Darmstadt. Wśród uczestników m.in. z Polski, Austrii, Szwajcarii i Chin znalazły się dwie przedstawicielki Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.  

Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zarządzaniu, bieżącym utrzymaniu i planowaniu rozwoju infrastruktury drogowej. Szeroko omówiono sposoby i wskaźniki stosowane w różnych krajach przy ocenie stanu nawierzchni jezdni. Swoje metody diagnostyczne zaprezentowała m.in. delegacja z Chin.

Konferencja dotycząca infrastruktury drogowej odbyła się po raz jedenasty. Jej organizatorem jest niemiecka firma HELLER Ingenieurgesellschaft, która wspomaga administrację publiczną w zakresie planowania, zarządzania i utrzymania dróg.