Radni województwa o realizacji zadań drogowych w pierwszej połowie 2018 roku

We wtorek 11 września podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Sejmiku zasiadający w niej Radni Województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań na drogach wojewódzkich w pierwszym półroczu 2018 r. Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, przedstawił zarówno inwestycje będące w trakcie realizacji, jak i plany na następne lata.

Budżet WZDW na 2018 rok wynosi 320 mln zł, z czego 164,5 mln zł stanowią wydatki inwestycyjne, 127,2 mln zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg, a 28,4 mln zł to koszty administracyjne. Wartość wszystkich, wieloletnich projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi 652,9 mln zł, z czego 515 mln zł to łączna kwota unijnych dofinansowań.

W trakcie realizacji są m.in. budowa mostu przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w Międzychodzie, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 od mostu na Południowym Kanale Obry (powiat wolsztyński) do granicy województwa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 od miejscowości Buk do drogi wojewódzkiej nr 431 (powiat poznański). Pierwsza inwestycja obejmuje budowę trójprzęsłowego mostu wraz z dojazdami o łącznej długości ok. 760 m. Jej wartość wynosi 21,1 mln zł, ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Rozbudowa drogi nr 305 została podzielona na trzy odcinki o łącznej długości ok. 18,4 km i wartości ok. 56,9 mln zł. Rozbudowa pierwszego odcinka – od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch – zakończy się w 2018 roku. Z kolei rozbudowa drogi nr 306 została podzielona na dwa odcinki drogi o łącznej długości 21 km i wartości ok. 46 mln zł.

Na początkowym etapie realizacji lub w planach na kolejne lata są m.in. takie inwestycje, jak: budowy obwodnic trzech miast – Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178, Wronek w ciągu dróg wojewódzkich nr 182 i 184, Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od Krajenki do Wysokiej, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 na odcinku od miejscowości Huta Szklana do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki), rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania  drogą wojewódzką 473 w powiecie kolskim, budowa mostu przez rzekę Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku.

Ponadto WZDW w Poznaniu realizuje w tym roku zadania ze środków własnych o wartości 26,5 mln zł, odnowy nawierzchni dróg na łącznej długości 81 km za 67,2 mln zł oraz trzy programy: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół i budowy ścieżek rowerowych.

plik: DSC02708-300x189

plik: DSC02722-300x199

plik: DSC02734-300x225