Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 190 podpisana

24 sierpnia 2018 r. w obecności Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, w Urzędzie Miasta i Gminy Krajenka nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy WZDW a spółką TRAKCJA PRKiL na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 190. W spotkaniu udział wzięli również m.in. Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP, Mirosława Rutkowska-Krupka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, Radni Województwa – Jerzy Kado, Jan Pikulik i Henryk Szopiński oraz lokalni samorządowcy – m.in. Ryszard Goławski, Starosta Złotowski, Stefan Kitela, Burmistrz Krajenki i Marek Madej, Burmistrz Wysokiej.

Dwaj ostatni w imieniu mieszkańców swoich gmin wręczyli Wicemarszałkowi Województwa, Radnym Województwa oraz Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich grawerowane podziękowania za osobiste zaangażowanie i podjęte decyzje w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190.

– Sprawne przygotowanie tej inwestycji to efekt między innymi dobrej współpracy i komunikacji z lokalnymi samorządowcami – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – Droga nr 190 to bardzo ważna arteria w sieci dróg wojewódzkich, ale też bardzo długa. Choć na razie rozbudowa obejmie odcinek o długości 14 km, koszt – 64 mln zł – jest już spory. Zakładam jednak, że w przyszłości, m.in. dzięki dalszemu dostępowi do unijnego budżetu, uda nam się przeprowadzić inwestycję do drogi krajowej nr 10.

Podpisana w piątek umowa dotyczy odcinka o długości 14 km pomiędzy Krajenką w powiecie złotowskim a Wysoką w powiecie pilskim. Podstawowy zakres inwestycji obejmuje: poszerzenie drogi do 7 metrów na całym odcinku, korektę przebiegu trasy i poprowadzenie jej po nowym śladzie przy wsi Bądecz, przebudowę skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, ułożenie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i przejścia dla pieszych z wyspami azylowymi, przebudowę zjazdów i przepustów, wykonanie pobocza gruntowego, wprowadzenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę odwodnienia.

Inwestycja powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Zadanie będzie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość wynosi 64 mln zł, z czego 42 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Termin realizacji inwestycji to 2021 rok.

plik: Podpisanie-umowy-DW-190-1-300x200

plik: Podpisanie-umowy-DW-190-5-300x200

plik: Podpisanie-umowy-DW-190-6-300x209

plik: Podpisanie-umowy-DW-190-7-300x200

plik: Podpisanie-umowy-DW-190-8-300x226