Wicemarszałek Województwa przekazał wykonawcy obwodnicy Obornik dziennik budowy

16 sierpnia 2018 roku nastąpiło symboliczne przekazanie placu budowy obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. Podczas konferencji prasowej przy ul. Czarnkowskiej – początku nowej drogi – Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wręczył Remigiuszowi Grodzickiemu z firmy SKANSKA dziennik budowy. Pierwszą łopatę wbili również Krzysztof Paszyk, poseł na Sejm RP, Mirosława Rutkowska-Krupka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa, Adam Olejnik, Starosta Obornicki, Tomasz Szrama, Burmistrz Obornik i Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu.

– Lokalni samorządowcy i radni województwa od lat zabiegali o unijne dofinansowanie dla tej inwestycji – mówił podczas konferencji Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Niestety, nie udało się jej wpisać do pierwszej perspektywy finansowej UE, ale w nowym rozdaniu została ujęta jako jedno z najważniejszych przedsięwzięć drogowych i uzyskała 12,2 mln zł dofinansowania. Z pozoru nie jest to duże zadanie, bo mowa o budowie drogi o długości 1,2 km za 14,4 mln zł. Ale ma ogromne znaczenie dla warunków życia mieszkańców Obornik i całego powiatu, gdyż uspokoi i rozładuje lokalny ruch samochodowy.

Obwodnica Obornik jest realizowana od 2016 roku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Stało się to możliwe 7 sierpnia 2018 r. po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego długo oczekiwanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Podstawowy zakres zadania obejmuje budowę: nowego fragmentu drogi o długości 1,2 km, ronda na skrzyżowaniu z dotychczasowym przebiegiem drogi nr 178 i ul. Kubiaka, ronda turbinowego na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11, nowego mostu na rzece Wełna (i rozbiórkę starego obiektu), wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ul. Staszica (i rozbiórkę starego obiektu), chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach i ciągu pieszo-rowerowym, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych, elementów bezpieczeństwa ruchu oraz rozbiórkę wiaduktu w ciągu ul. 11 Listopada.

Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 ma zakończyć się w 2019 roku.

plik: 16.08.2018-r.-przekazanie-placu-budowy-obwodnicy-Obornik-6-300x200

plik: 16.08.2018-r.-przekazanie-placu-budowy-obwodnicy-Obornik-2-300x224

plik: 16.08.2018-r.-przekazanie-placu-budowy-obwodnicy-Obornik-3-200x300

plik: 16.08.2018-r.-przekazanie-placu-budowy-obwodnicy-Obornik-300x200

plik: 16.08.2018-r.-przekazanie-placu-budowy-obwodnicy-Obornik-5-300x200