Mieszkańcy Gostynia dziękują Radnym Województwa

W poniedziałek 23 lipca Radni Województwa Wielkopolskiego zgodzili się zwiększyć środki przeznaczone na budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Władze i mieszkańcy Gostynia dziękowali im nie tylko podczas sesji Sejmiku, ale również za pomocą billboardu powieszonego tuż przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

Przypomnijmy, że w przetargu na budowę obwodnicy Gostynia złożono pięć ofert i wszystkie przekraczały o 20-45 mln zł kwotę zabezpieczoną na realizację tego zadania.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch systemach. Nowy przebieg drogi powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy. Natomiast odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu drogowego w Gostyniu powstanie w systemie „buduj”. Roboty na tym odcinku będą mogły rozpocząć się po wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), podpisaniu umowy z wykonawcą i przekazaniu placu budowy.

Źródło: Facebook, Jerzy Kulak Burmistrz Gostynia

(Fot. źródło: Facebook)