Remont chodnika i nawierzchni drogi nr 307 w Niepruszewie

W czerwcu WZDW w Poznaniu podpisał umowę z wykonawcą – firmą DROGOPAL – remontu chodnika i części nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 307 w Niepruszewie (gmina Buk) w powiecie poznańskim. Zakres robót na odcinku drogi o długości 1,7 km (w tym 1,1 km w obszarze zabudowanym) obejmie m.in. remont chodnika i zjazdów, ułożenie nowej nawierzchni jezdni na prawym pasie ruchu (po stronie chodnika), regulację istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Roboty rozpoczną się w lipcu. Termin realizacji wyznaczono na 15 października 2018 roku. Wartość zadania wynosi 2,6 mln zł.

plik: DW-307-Niepruszewo-remont-mapka-300x175