Umowa na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Kościana podpisana

7 czerwca WZDW w Poznaniu podpisał z wykonawcą – spółką SMP Projektanci – umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. To kolejny – po marcowym podpisaniu przez cztery samorządy listu intencyjnego – krok do realizacji inwestycji, której celem jest zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, wyprowadzenie z niego ruchu tranzytowego i poprawa bezpieczeństwa.

Obwodnica ma powstać na odcinku o długości ok. 4 km i połączyć drogę wojewódzką nr 308 z nowym przebiegiem drogi ekspresowej S5, przechodząc m.in. przez Pianowo oraz ul. Chłapowskiego w Kościanie. Projekt koncepcyjny ma przedstawiać co najmniej trzy warianty poprowadzenia nowej trasy. Termin opracowania wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej został wyznaczony na koniec listopada 2019 roku. Wartość zadania to 348 tys. zł.

Więcej o podpisaniu listu intencyjnego: https://wzdw.pl/32944/

Poniżej mapa wstępnej lokalizacji obwodnicy Kościana

Mapa wstępnej lokalizacji obwodnicy Kościana