Dodatkowy objazd odcinka drogi nr 188 w kierunku Lipki i Złotowa

Ze względu na awarię przepustu znajdującego się na trasie wyznaczonego już wcześniej, związanego z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 188 w województwie pomorskim objazdu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i wykonawca inwestycji informują o dodatkowym objeździe od miejscowości Debrzno w województwie pomorskim w kierunku Lipki i Złotowa w województwie wielkopolskim. Nowy objazd został wyznaczony od Debrzna drogą krajową nr 22 przez miejscowości Cierznie, Buszkowo, Prusinowo, do miejscowości Trudna w powiecie złotowskim w Wielkopolsce i dalej trasą pierwotnego objazdu aż do Debrzna-Wsi. Utrudnienia potrwają około trzech miesięcy.

Poniżej orientacyjna mapa objazdu. Kolorem czerwonym zaznaczono pierwotny objazd, a kolorem zielonym nowy, wprowadzony z powodu awarii przepustu pomiędzy miejscowościami Rozwory i Trudna.

plik: mapa_18.04-300x186