Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury w siedzibie WZDW

10 kwietnia 2018 roku w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu odbyło się posiedzenie sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej. Zasiadający w niej radni, w tym i Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak, zapoznali się z organizacją i sposobem funkcjonowania samorządowej jednostki, a także podsumowaniem jej działalności w 2017 roku.

Budżet WZDW w ubiegłym roku wyniósł 256,4 mln zł. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej zakończyły się realizacje dziesięciu inwestycji na odcinkach pięciu dróg wojewódzkich o łącznej wartości 88 mln zł. Inwestycje ze środków własnych województwa kosztowały z kolei ponad 11 mln zł, a dzięki przyznaniu dodatkowych 49 mln zł na odnowy nawierzchni, wyremontowano niemal 100 km dróg.

– W tym roku na odnowy nawierzchni mamy jeszcze więcej, bo 67 mln zł, a cały nasz budżet na 2018 rok wynosi 311 mln zł, z czego 70,3 mln zł stanowi unijne dofinansowanie – mówił podczas posiedzenia komisji Paweł Katarzyński, Dyrektor WZDW w Poznaniu, dodając że poza kontynuacją dwóch programów – likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym roku jednostka rozpoczyna realizację nowego programu budowy ścieżek rowerowych, w którym będą uczestniczyć lokalne samorządy.

Podczas posiedzenia komisji radni województwa zajęli się także tematami kolejowymi. Zapoznali się z informacjami na temat działalności Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn oraz możliwości zwiększenia pojemności taboru przewozów pasażerskich w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Ponadto, pozytywnie zaopiniowali trzy projekty uchwał Sejmiku Województwa: w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w wojewódzkich, kolejowych przewozach pasażerskich, w sprawie określenia sposobu ustalania opłat dodatkowych w tych przewozach oraz w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia lub pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

plik: Komisja-Planowania-Przestrzennego-i-Infrastruktury-10.04.2018-1-300x200

plik: Komisja-Planowania-Przestrzennego-i-Infrastruktury-10.04.2018-2-300x200

plik: Komisja-Planowania-Przestrzennego-i-Infrastruktury-10.04.2018-3-300x209

plik: Komisja-Planowania-Przestrzennego-i-Infrastruktury-10.04.2018-4-1-300x179