Przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 190 ogłoszony

31 marca 2018 roku został ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 190 w powiatach złotowskim i pilskim.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw będzie musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy.

Droga nr 190 zostanie rozbudowana na odcinku o długości 14 km od miejscowości Krajenka do miejscowości Wysoka. Zakres robót obejmie m.in. poszerzenie drogi na całym odcinku, budowę chodników, ścieżek rowerowych, przejścia dla pieszych z wyspami azylowymi.

Projekt uzyskał unijne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Termin realizacji to 2021 rok.