Przygotowania do rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 449 w powiecie ostrzeszowskim

W marcu zakończyły się roboty przygotowawcze do rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku pomiędzy miejscowościami Rojów i Ostrzeszów w powiecie ostrzeszowskim. Inwestycja jest w trakcie procedury przetargowej. Termin jej realizacji został wyznaczony na koniec listopada 2018 r.

Zakres robót obejmie m.in. wyrównanie szerokości jezdni do 7 m, ułożenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, odcinka kanalizacji deszczowej oraz wykonanie barier ochronnych.