Droga wojewódzka nr 312 w Śniatach po remoncie

W grudniu zakończył się remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowości Śniaty w powiecie grodziskim. Na odcinku drogi o długości 1,8 km ułożono dwie warstwy nowej nawierzchni jezdni, wykonano też nawierzchnię chodników i zjazdów, umocniono pobocze gruntowe, odmalowano oznakowanie poziome. Wartość tego zadania wyniosła 2,4 mln zł. Wykonawcą była spółka Całus z Borui Nowej.