Wicemarszałek Województwa podsumował dwie inwestycje w powiecie kaliskim

Z udziałem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego podsumowano inwestycje realizowane na drogach wojewódzkich w gminach Ceków-Kolonia i Lisków.

15 grudnia br. oficjalnie otwarto chodnik wybudowany w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku o długości 1,4 km pomiędzy miejscowościami Prażuchy Nowe i Ceków-Kolonia. Na nowym chodniku został dopuszczony ruch rowerowy. Na odcinku o długości 3,2 km – od Prażuch do Cekowa-Kolonii – przeprowadzono również remont nawierzchni drogi nr 470. Wartość całego zadania, to 2,9 mln zł.

W tym samym dniu w Liskowie podsumowano pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471. Kanalizację o długości 225 m wybudowano na odcinku drogi wojewódzkiej (ul. ks. W. Blizińskiego), a 146 m powstało na odcinku drogi gminnej (ul. Ogrodowa). Inwestycja o wartości 990 tys. zł była realizowana ze środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.