Nowy chodnik połączył Rychwał i Jaroszewice Rychwalskie

14 listopada 2017 roku w Jaroszewicach Rychwalskich oficjalnie oddano do użytku kolejny odcinek chodnika wybudowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443.

W spotkaniu podsumowującym inwestycję uczestniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, który wraz z Pawłem Katarzyńskim, Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, usłyszał wiele słów wdzięczności od władz gminy Rychwał oraz mieszkańców miejscowości połączonych nowym chodnikiem. Podkreślono również starania Kazimierza Pałasza, Radnego Województwa Wielkopolskiego, w doprowadzeniu do realizacji tego zadania.

Inwestycji była prowadzona w kilku etapach. W latach 2012 -2017 wybudowano chodniki w Rychwale i Jaroszewicach Rychwalskich, a następnie odcinek łączący te miejscowości. W sumie powstały prawie 3 km nowego chodnika. W ramach inwestycji wybudowano także nowe zjazdy do posesji, zatokę autobusową, dwa przejścia dla pieszych oraz kanalizację deszczową na odcinku 2 km. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa.

Nowy chodnik, położony obok ruchliwej drogi, poprawił bezpieczeństwo ruchu pieszego, w tym dzieci dochodzących do szkoły podstawowej w Rychwale. Łączna wartość zadań wyniosła 1,6 mln zł.