Podsumowanie półrocza na drogach wojewódzkich

28 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja prasowa, podczas której Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak i Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński podsumowali pierwsze półrocze 2017 r. na drogach wojewódzkich.

– Mamy do czynienia z frontem robót drogowych, który do tej pory w historii województwa nie miał miejsca – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Od początku roku ogłosiliśmy przetargi i rozpoczęliśmy realizacje inwestycji o wartości ponad 300 mln zł. Jednocześnie zakończyliśmy siedem zadań rozpoczętych w 2016 roku. Chodzi o budowę nowego układu komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej nr 432 w gminie Września oraz rozbudowę drogi nr 188 na sześciu odcinkach w powiecie złotowskim. W ramach tej ostatniej inwestycji w miejscowości Skórka powstał nowy, spektakularny most – podkreślał Wicemarszałek.

Inwestycje w ramach WRPO 2014-2020 zakończone w pierwszej połowie 2017 roku objęły łącznie 15,5 km dróg, a ich łączna wartość wyniosła 49,1 mln zł, z czego 35,8 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Ponadto, od początku roku w toku jest dziesięć inwestycji, z czego pięć realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i kontynuowane są prace projektowe. To m.in. rozbudowa drogi nr 185 od Obrzycka do Szamotuł, rozbudowa drogi nr 194 w Wyrzysku czy rozbudowa drogi nr 305 od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch. Dokumentacja projektowa powstaje m.in. dla budowy obwodnicy Obornik oraz obwodnicy Wronek. Zadania wyceniane na 175,9 mln zł obejmują łącznie budowę i rozbudowę 45 km dróg oraz budowę jednego nowego mostu – w Międzychodzie.

Podczas konferencji Wicemarszałek przypomniał również, że w I półroczu 2017 roku rozpoczęły się procedury przetargowe dla dwunastu inwestycji w ramach WRPO 2014-2020.

– Niestety, z 12 przetargów na zadania o łącznej kwocie 269 mln zł dziesięć musieliśmy unieważnić, ponieważ ceny złożonych ofert znacznie przekraczały zaplanowane nakłady – mówił Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. – To niepokojące, zupełnie nowe zjawisko na rynku budowlanym. Nie poddajemy się jednak. Zakładamy, że powtórzymy przetargi, ale musimy zastanowić się nad ich zakresem.

Jako potencjalne przyczyny rosnących cen w ofertach Dyrektor WZDW w Poznaniu Paweł Katarzyński wskazał m.in. problem z dostępem do kruszywa i rosnące ceny jego transportu oraz niewystarczającą liczbę pracowników budowlanych.

Wicemarszałek i Dyrektor WZDW przypomnieli również, że poza inwestycjami z unijnym dofinansowaniem, na drogach wojewódzkich toczy się 12 zadań realizowanych ze środków własnych, a także 44 zadania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i 36 remontów nawierzchni jezdni za niemal 50 mln zł.