Remont drogi wojewódzkiej nr 471 w gminie Lisków zakończony

W sierpniu 2017 roku zakończył się remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 471 w gminie Lisków w powiecie kaliskim. Remont został przeprowadzony na odcinku o długości 2 km pomiędzy miejscowościami Nadzież i Małgów. Zakres robót objął m.in. odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni w miejscach utraty jej nośności, odnowę nawierzchni poprzez ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej, uzupełnienie poboczy gruntowych oraz malowanie oznakowania poziomego. Wykonawcą było konsorcjum firm SIDROG Sp. z o.o. i SIDROG Transport. Wartość zadania wyniosła niemal 1,4 mln zł.