Marszałek Województwa podsumował rozbudowę drogi nr 188

21 sierpnia 2017 roku w Złotowie odbyło się spotkanie podsumowujące rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 188 w powiecie złotowskim. Wzięli w nim udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Z zaproszenia skorzystali także posłowie z okręgu pilskiego: Maria Małgorzata Janyska, Zbigniew Ajchler, Krzysztof Paszyk, radni województwa wielkopolskiego oraz liczne grono przedstawicieli samorządów, na terenie których zrealizowano inwestycję.

Podczas uroczystości Marszałek Marek Woźniak, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński otrzymali z rąk Starosty Złotowskiego, burmistrzów Krajenki i Złotowa oraz wójtów gmin Lipka, Zakrzewo, Złotów pamiątkowe podziękowania za realizację inwestycji.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 w 2017 roku została przeprowadzona na sześciu odcinkach o łącznej długości 12,8 km przebiegających od granicy województwa wielkopolskiego w Debrznie-Wsi do miejscowości Skórka w powiecie złotowskim.

Podstawowy zakres inwestycji objął wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i wzmocnienia istniejącej do nośności 115 kN, budowę nowego przebiegu drogi na odcinku o długości 0,6 km w miejscowości Żeleźnica, budowę dwóch nowych mostów: w miejscowości Skórka oraz w miejscowości Żeleźnica, rozbudowę i budowę skrzyżowań, w tym jednego ronda w miejscowości Blękwit, budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowościach: Debrzno-Wieś, Lipka, Krajenka, budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krajenka oraz przebudowę i budowę chodników, zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego.

Inwestycja była realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wyniosła 30,7 mln zł, z czego 25,6 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Droga wojewódzka nr 188 była remontowana i rozbudowywana już wcześniej. W latach 2007-2009 łącznie wyremontowano 24,7 km drogi, co kosztowało 16,2 mln zł. Z kolei w latach 2010-2015 rozbudowano pięć odcinków tej drogi o łącznej długości 10,4 km i wartości 27,7 mln zł. Zatem w ciągu ostatnich dziesięciu lat inwestycje na drodze nr 188 objęły odcinki o łącznej długości 47,9 km i wartości 74,6 mln zł.

Zdjęcia z rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 188: https://wzdw.pl/31806/