Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 zakończona

Wraz z końcem lipca 2017 r., po niespełna roku prac, zakończyła się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na sześciu odcinkach przebiegających od miejscowości Skórka do granicy województwa w Debrznie-Wsi w powiecie złotowskim. Na wszystkich odcinkach o łącznej długości 12,8 km droga została poszerzona, powstały utwardzone pobocza i rowy odwadniające.

Zakres robót objął również m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni i wzmocnienie istniejącej do nośności 115 kN, budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów i przepustów. Rozbudowana droga został wyposażona w takie elementy bezpieczeństwa ruchu, jak np. przejścia dla pieszych, oświetlenie, bariery drogowe.

Ponadto, w ramach inwestycji wybudowano dwa nowe mosty – w Skórce oraz Żeleźnicy. Z kolei w Blękwicie powstało nowe rondo. Wartość całego projektu wyniosła 30,7 mln zł, z czego 25,6 mln zł pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W Blękwicie powoli dobiega też końca rozbudowa innej drogi wojewódzkiej nr 189. W zakres inwestycji wchodzą m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów i kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji wynosi 995,2 tys. zł. Termin realizacji zadania to 20 września 2017 roku.