Droga w Sulmierzycach w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2016, który ma wyłonić najciekawsze przedsięwzięcia budowlane. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja wyróżniających się ze względu na waloru użytkowe i estetyczne modernizacji, przebudów i rozbudów dróg, obiektów czy urządzeń.

Do tytuły w kategorii „drogi i obiekty mostowe” WZDW w Poznaniu zgłosił przebudowę Alei Klonowicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 w Sulmierzycach (powiat krotoszyński). To obszar wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego jako historyczny układ urbanistyczny, a nawierzchnia jezdni jest objęta ochroną zabytków. Dlatego układ ulicy pozostał bez zmian, a materiał z rozbiórki wykorzystano ponownie. W ramach inwestycji wykonano m.in. nową konstrukcję drogi z wymianą istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego na nawierzchnię z betonu asfaltowego o kolorze ceglanym, nawierzchnię chodnika z płyt betonowych, wyniesione wysepki spowalniające ruch oraz kanalizację deszczową. Zabezpieczono też budynki przed negatywnym wpływem drgań poprzez użycie przepon antywibracyjnych. Inwestycja zakończyła się w sierpniu 2016 r. Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A.

Zachęcamy do promowania tej wyjątkowej, wielkopolskiej inwestycji i głosowania w konkursie. Głosować można do 9 sierpnia br. pod adresem:
http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/149-sulmierzyce.html

Al. Klonowicza Sulmierzyce

Al. Klonowicza Sulmierzyce

Al. Klonowicza Sulmierzyce

Al. Klonowicza Sulmierzyce