Nowy przebieg drogi w Żeleźnicy już przejezdny

Od 26 czerwca nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 188 wraz z mostem na rzece Głomia w Żeleźnicy (gmina Krajenka) jest już przejezdny. W ramach inwestycji wybudowano nowy przebieg drogi nr 188 na odcinku o długości 2,7 km od Żeleźnicy do Dolnika. Stanowi on obwodnicę tej pierwszej miejscowości. Powstał też nowy most o stalowej konstrukcji z blachy falistej na żelbetonowych fundamentach. Szerokość przeprawy wynosi 18,3 m, wysokość 4,5 m.

Ponadto zakres robót objął m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni i wzmocnienie istniejącej do nośności 115 kN, budowę skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych, zjazdów, przepustów i oświetlenia drogowego.

Most w Żeleźnicy

DW 188 Żeleźnica

Most w Żeleźnicy