NOWY WIADUKT NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 432 PO PRÓBACH OBCIĄŻENIOWYCH

Dobiegają końca prace na drodze wojewódzkiej nr 432 na odcinku Grzymysławice – Obłaczkowo. Pracownia Projektowo Badawcza SYSTEM z Bielska-Białej przeprowadziła już sprawdzenie nośności nowego wiaduktu nad linią kolejową relacji Oleśnica – Chojnice. Badanie polegało na wprowadzeniu na wiadukt czterech ciężarówek o łącznej wadze 140 ton. Przez kilkadziesiąt minut specjalistyczny sprzęt rejestrował zachowanie nowej konstrukcji. Próba obciążeniowa wiaduktu potwierdziła wystarczającą nośność dla obiektów klasy A ( 50 ton).

 Nowy odcinek drogi będzie miał 2,7 km długości z jezdnią o szerokości 7 m. Wzdłuż drogi przebiegać będzie dwukierunkowa ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 m. Budowany fragment połączy istniejąca drogę wojewódzką nr 432 z drogą krajową nr 15, omijając powstałą niedawno fabrykę Volkswagena.

próba obciążeniowa DW 432

próba obciążeniowa DW 432

 

próba obciążeniowa DW 432

próba obciążeniowa DW 432

próba obciążeniowa DW 432