Wicemarszałek Województwa o inwestycjach w powiecie kolskim

15 maja 2017 roku Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak spotkał się z samorządowcami powiatu kolskiego, w tym m.in. Starostą Wieńczysławem Oblizajkiem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Dąbie Tomaszem Ludwickim. Celem spotkania było przedstawienie planowanych w najbliższym czasie inwestycji na drogach wojewódzkich w powiecie kolskim. Najważniejszą wśród nich jest rozbudowa drogi nr 263 od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w miejscowości Kłodawa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 473 w miejscowości Dąbie na odcinku o łącznej długości 19,5 km. Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” do 2020 roku. Obecnie trwa ocena wniosku o unijne dofinansowanie inwestycji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponadto Wicemarszałek Wojciech Jankowiak poinformował samorządowców m.in. o planowanych jeszcze w tym roku remontach nawierzchni jezdni. Zostaną one przeprowadzone na trzech odcinkach o łącznej długości 7,5 km: drogi wojewódzkiej nr 473 od Koła do Przybyłowa, drogi nr 263 od Korzecznika do Rysin oraz ulicy Bierzwieńskiej w Kłodawie. Łączna wartość tych zadań to niemal 4 mln zł.