Dyplom "Modernizacja Roku 2016"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „MODERNIZACJA ROKU 2016” OTWARTY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otrzymał DYPLOM za udział w I etapie konkursu „Modernizacja Roku 2016” dla obiektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 (Al. Klonowicza) w Sulmierzycach. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku i wyróżniających się szczególnymi walorami. Zrealizowane zadanie; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w Sulmierzycach obejmowało przebudowę istniejącej nawierzchni z bruku kamiennego na nawierzchnię z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym, przebudowę zjazdów, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, budowę wyniesionych wysp spowalniających i budowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja usytuowana jest na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Sulmierzyce, wpisanego do rejestru zabytków, w strefie zabytkowej zabudowy i nawarstwień kulturowo-osadniczych, będących pod ochroną konserwatorską. Pod względem architektonicznym na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta, ochronie i opiece podlega m.in. siatka ulic w historycznie ukształtowanych granicach.  W ramach tych działań przebudowa Al. Klonowicza podlegała  ochronie konserwatorskiej. Inwestycja została zrealizowana z funduszu Województwa Wielkopolskiego za kwotę 3,2 mln zł. Ze względu na specyficzną czerwoną barwę nawierzchni oraz wykorzystanie oryginalnej kostki kamiennej, niewątpliwie warta jest pokazania na ogólnopolskim forum.

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2016” to okazja do promocji najciekawszych dokonań polskich budowlańców w zakresie modernizacji, rewitalizacji, remontów czy renowacji i przeobrażania funkcji architektonicznych. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji obiektów dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Liczba nadsyłanych zgłoszeń z całego kraju świadczy o randze konkursu, która indykuje jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie i wzrasta troska o rozwój.

 Dyplom "Modernizacja Roku 2016"