herb Wronek

PLANOWANA INWESTYCJA DROGOWA OBWODNICY WRONEK BĘDZIE REALIZOWANA W TERMINIE 2017-2019

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184, na kwotę 49 mln zł z firmą Budimex S.A. Realizację zadania przewidziano na lata 2017-2019. Inwestycja dofinansowana ze środków UE w kwocie 42 mln zł niewątpliwie zwiększy konkurencyjność gospodarczą i atrakcyjność Województwa Wielkopolskiego. Budowa obwodnicy o długości 5,2 km (od Nowej Wsi do Smolnicy), będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zostanie wybudowany most przez rz. Wartę, wiadukt nad linią PKP i droga gminną. Oczekiwana inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum, zredukuje czas podróży, poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy uczestników ruchu drogowego ale także skomunikuje niezwykle ważne miejsca pracy w regionie.

koncepcja budowy obwodnicy Wronek