remont ul. Europejskiej w Grodzisku Wlkp.

ODCINEK DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 308 W GRODZISKU PO REMONCIE

Nowa nawierzchnia i oznakowanie poziome, umocnienie nawierzchni zjazdów i poboczy to efekt remontowanego odcinka o długości 0,6 km, obwodnicy miasta Grodziska Wielkopolskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Realizacja zadania została ukończona w lipcu 2016 roku a zlokalizowana jest od skrzyżowania ulicy Europejskiej z ulicą Nową do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 (rondo). Wartość zadania to 350 tys. zł, które realizowała firma DROMOST PLUS Sp. z o.o. w Żabnie.

remont ul. Europejskiej w Grodzisku Wlkp.