obwodnica Obornik

RUSZY BUDOWA OBWODNICY OBORNIK

Jedną z wielu inwestycji, która będzie zrealizowana dzięki unijnym pieniądzom, jest budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podpisano umowę z firmą SKANSKA S.A., która zrealizuje zadanie do czerwca 2019 r. Ta pilna inwestycja o niespełna dwukilometrowym odcinku, pomoże podnieść poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta. Budowa obwodnicy Obornik zrealizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wartość kontraktu to 14 mln zł.

Plan orientacyjny obwodnicy Obornik