Uściśnięcie rąk stron kontratktu

PIERWSZA UMOWA Z WRPO NA LATA 2014-2020

W dniu 23 maja 2016 r. podpisano pierwszą umowę na projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku  od m.  Jabłonowo do m. Ujście. Wykonawcą robót jest firma  STRABAG a  wartość umowy wynosi  7,6 ml zł. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozbudowę drogi na odcinku o długości: 5,166 km,  przebudowę istniejących skrzyżowań,  przebudowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia zadania to  29 września 2017 r.

pdpisanie umowypodpisanie umowypodpisanie umowy