Posiedzenie Komisji Sejmiku WW

POSIEDZENIE KOMISJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W WZDW

Obrady Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technnicznej z udziałem Wojciecha Jankowiaka Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego odbyły się 12 kwietnia br. w siedzibie WZDW w Poznaniu przy ul. Wilczak 51.

Posiedzenie Komisji Sejmiku WWPosiedzenie Komisji Sejmiku WWPosiedzenie Komisji Sejmiku WW