Mapa orientacyjna - nowe drogi powiatowe 2016 WW

NIEKTÓRE DROGI WOJEWÓDZKIE ZMIENIĄ KATEGORIĘ NA DROGI POWIATOWE

Od 16 lutego 2016 r. na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, kępińskiego, pilskiego, poznańskiego i rawickiego niektóre drogi wojewódzkie zostaną pozbawione dotychczasowej kategorii i z mocy prawa zaliczone do kategorii dróg powiatowych. Przebieg nowych dróg powiatowych przedstawiono na zamieszczonych mapach.

 

Mapa orientacyjna - nowe drogi powiatowe 2016 WW