przebudowa drogi w m. Czmoń

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 434 W MIEJSCOWOŚCI CZMOŃ

przebudowa DW 434W miejscowości Czmoń na przełomie października i listopada 2015 r. trwała przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434. Przebudowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmianie uległa geometria drogi, wybudowano chodniki, wyspy spowalniające ruch, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, sygnalizację świetlną oraz przebudowano przepust drogowy. Na całość zadania przeznaczono ok. 2 mln. zł  pochodzące ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego.

przebudowa drogi 434przebudowa DW 434