XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Zawodowa

WORLD TRADE CENTER GOŚCIŁ BIEGŁYCH REWIDENTÓW 4.11.2015 r.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Zawodowa na temat roli rachunkowości i rewizji finansowej w ochronie obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządowych, odbyła się w Poznańskim WTC. Uroczyste otwarcie konferencji uświetniły wystąpienia Prof. zw. dr hab. Aldony Kameli – Sowińskiej – Kierownika Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prorektora dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Cezarego Kochalskiego, Krzysztofa Burnos – Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Macieja Ostrowskiego – Prezesa Rady RO Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu.
Konferencja skupiła środowisko nie tylko biegłych rewidentów ale również naukowe i biznesowe. Wśród zaproszonych do panelu dyskusyjnego prelegentów znalazła się Ewa Błażejewska – główny księgowy WZDW oraz biegły rewident.
Panel dyskusyjny na temat „Najbliższa przyszłość i praktyczne problemy zawodu biegłego rewidenta” w kontekście jednostek samorządowych skupił wypowiedzi:
– Krzysztofa Burnos -Prezesa Krajowej Rady Biegłych rewidentów
– Ewy Sowińskiej – Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
– Adama Kęsika – Członka Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
– Lidii Skudławskiej – Prezesa firmy audytorskiej Morison Finansista sp. z o.o.
– Ewy Błażejewskiej Biegłego Rewidenta, głównego księgowego WZDW

sala WTC z zaproszonymi goścmi konfernecjiAldona Kamela-Sowińska i Maciej Ostrowski Panel dyskusyjny zaproszonych prelegentówUczestnicy panelu dyskusyjnego