Prom Chojno i Zatom Stary

PRZEPRAWA ŁODZIĄ PRZEWOZOWĄ NA WARCIE MIEJSCOWOŚĆ CHOJNO

Przeprawa promowa została wznowiona w dniu 07.10.2015 r.