NAD MORZE PRZEZ CZARNKÓW POJEDZIEMY SZYBCIEJ

Inwestycja pn. „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki”  obejmowała wykonanie nowej trasy o długości 6,575 km rozpoczynającej się rondem na ul. Rybaki (DW 178) i prowadzi po północno-wschodniej stronie m. Czarnków, omijając centrum miasta. Koniec obwodnicy znajduje się na istniejącej DW 178 na wylocie w kierunku Obornik. Trasa wpisuje się w istniejący układ komunikacyjny, tworząc bezkolizyjne połączenie istniejących dróg wojewódzkich DW 178 i 182 oraz dróg lokalnych.

Nowa droga w znacznym stopniu odciążyła miasto Czarnków, w którym ruch tranzytowy przebiegał przez centrum oraz umożliwi rozwój gminy poprzez podłączenie nowych terenów inwestycyjnych do układu drogowego. Projektowana obwodnica zwiększyła bezpieczeństwo i płynność ruchu, poprawiła jego czytelność oraz znacząco zmniejszyła uciążliwości ruchu dla ludzi i środowiska.

 

Cała wartość projektu 88,6 mln zł.

Dofinansowanie ze środków UE 69,7 mln zł.

 

ZAKRES WYKONANYCH PRAC

 • budowa obwodnicy długości 6,575 km,
 • budowa dwóch  skrzyżowań typu rondo,
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych,
 • budowa dróg serwisowych,
 • budowa ekranów akustycznych,
 • budowa 4 obiektów inżynierskich: jednego przejścia podziemnego oraz 3 wiaduktów,
 • budowa przepustów pod drogą,
 • wykonanie odwodnienia poprzez system rowów drogowych oraz kanalizację deszczową na odcinku 1,11 km,
 • budowa oświetlenia skrzyżowań,
 • przebudowa kolizji z urządzeniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi i gazowymi
 • wykonanie zieleni.41510d2015.10.03. Obwod. Czarnk (21) 2015.10.03. Obwod. Czarnk (78) 2015.10.03. Obwod. Czarnk (7) 2015.10.03. Obwod. Czarnk (9)