Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich mieszanką mineralno-asfaltową na obszarze działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole – DW Nr 270, Nr 473

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-30
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2018-02-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Radosław
Data publikacji: 2018-01-30 11:05:37
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-15 12:33:45 (aktualizacja) przez Radosław