Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej nr 182 na terenie działania RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-09
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2018-02-26 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2018-02-09 14:02:11
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-09 14:03:46 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko