Zamówienie publiczne: Wykonanie remontów cząstkowych na drogach wojewódzkich nr 441, 466 i 467 na obszarze działania RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-31
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2018-02-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2018-01-31 09:00:50
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-16 12:44:14 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak