Zamówienie publiczne: Wykonanie prac interwencyjnych polegających na usunięciu z drogi elementów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i usunięcie odpadów powypadkowych z 256,798 km dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-01-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-01-08 14:37:20
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-18 12:50:31 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek