Zamówienie publiczne: Rozbudowa ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-12 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-14 12:51:47
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-15 10:34:37 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek