Zamówienie publiczne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I w systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-31
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-29 12:00:00

Opis zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2018-04-03 08:51:13
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-11 08:13:44 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak