Zamówienie publiczne: Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 185 w m. Obrzycko – etap II

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-01
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-03-01 12:51:07
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-01 12:54:18 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek