Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Lubasz - Dębe

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-23 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-27 13:55:01
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-27 14:04:30 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek