Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 na odcinku Trzcianka-Wrząca

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-06
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-03-06 14:25:31
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-06 14:28:11 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek