Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 149 droga 150 Rzecin-Smolary – Droga nr 140 w km 14+700 do km 16+000

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-24 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-03-08 13:47:15
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-04 14:26:44 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek