Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Kalisz na odcinku od m. Kamień do m. Skarszew

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-13
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-13 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2018-03-13 12:35:18
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-13 12:36:47 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak