Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Sobiesęki – granica województwa

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-04 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-28 12:46:08
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-13 14:12:35 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek