Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 444 m. Świeca

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-19
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-03-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-02-19 13:25:40
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-19 12:39:25 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek