Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Czacz – etap I

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-03-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-04-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2018-03-22 09:45:55
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-03 14:24:35 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek