Zamówienie publiczne: Remont drogi wojewódzkiej nr 444 od km 22+176,40 do km 22+235,54

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-06-28
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-07-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2016-06-28 12:40:44
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-28 12:47:19 (aktualizacja) przez Renata Stempniak