Zamówienie publiczne: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305, 314, 315 i 316

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-05
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-02-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-02-05 11:27:39
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-05 11:29:15 (aktualizacja) przez Artur Ginter