Zamówienie publiczne: Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 260 (ul. Lecha i Kościuszki) w m. Gniezno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-02-28 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2018-02-07 12:55:18
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-07 13:00:13 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak